Trygg & säker
Försäkring

Som ett led i att göra uthyrningen via oss än säkrare så har vi en uthyrningsförsäkring för de nya kunder som använder sig av oss

Vem, vad och när täcker försäkringen?

Försäkringen gäller för uthyraren som både kan vara en privatperson eller en juridisk person. Försäkringen gäller för skada eller förlust av egendom där egendomens värde minskas eller har gått förlorat – exempel på vad som kan ersättas är skador på lösöre, dvs: möbler och inredning. Exempel på skador som ersätts:

✅ Hyresgästen råkar krossa tv:n

✅ Spillt rödvin i soffan

✅ Fläckar på marmorbänk

✅ Råkar hälla tvättmedel i diskmaskin

✅ Hyresbortfall om bostaden blir obrukbar eftert.ex. en vattenskada

✅ Onormalt slitage

Vad ingår inte i försäkringen?

Skador som består av normalt slitage utan påverkan på egendomens funktion ersätts ej. Inte heller skador som inte kan hänföras till den specifika uthyrningen. Vad som är normalt slitage bedöms från fall till fall och beror på skadans typ och hyreslängd.

Exempel på vad som inte ingår:

❌ Tavelhål i väggen

❌ Mindre repa i köksbord

❌ Skador som kan ersättas av ordinarie hemförsäkring

❌ Hyresgästens egendom (dvs deras saker som telefoner datorer etc.)

Viktigt

Det är viktigt att både hyresvärd och hyresgäst har varsin hemförsäkring då detta är ett komplement till dessa och inte en ersättning. För att ha rätt till ersättning behöver en besiktning genomföras vid både inflytt och utflytt.

Skadeanmälan

En skada eller stöld anmäls via skadeanmälningssformulär så fort som möjligt efter skadan är upptäckt. Skulle något behöva kompletteras så tar skadereglerare kontakt med dig för komplettering. Ersättning kan ske genom reparation, återanskaffning (ersättning av likvärdig egendom) eller i pengar.


Vanliga frågor


Hur tecknar jag en försäkring?

Du behöver inte göra någonting alls, försäkringen aktiveras automatiskt för alla nya kunder efter 2020-11-01. För befintliga kunder behöver man gör ett aktivt val för att omfattas av försäkringsskyddet. Försäkringen är en så kallad obligatorisk gruppförsäkring för nya kunder sedan 2020-11-01 och är giltig under den tidsperiod som uthyrningen gäller enligt avtalet med Be Resident.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för skador som inträffar under uthyrningsperioden. Försäkringen gäller i Norden.


Kontakta gärna oss för att höra mer eller för att boka upp ett förutsättningslöst möte!

Be_Resident_Portra¨tt_Mattias_0009

Mattias Elséus

Vice VD & Sen Rental Manager

E-post:mattias@beresident.se

Be Resident AB

Org.nummer: 559015-9769

E-mail: hyra@beresident.se

Telefon: 08 543 538 00

Johan Skyttes Väg 200

125 34 Älvsjö


Telefontider:

Måndag - Fredag 09:00 - 17:00