Bostadsministern vill göra det mer förmånligt att hyra ut