Nyheter

Ansökan för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt

16 mars 2017

hyra ut lägenhet


De flesta föreningars styrelse ser uthyrning som något som tillför värde för deras medlemmar då de har möjlighet att arbeta på annan ort, studera utomlands m.m. Men några har tyvärr inte samma inställning till uthyrning och därför finns det ett par saker som kan vara bra att tänka på när det kommer till att få godkänt av sin förening. 

Enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andrahand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om en bostadsrättshavare inte får något sådant tillstånd kan frågan prövas av hyresnämnden (enligt 7 kap. 11 § första stycket bostadsrättslagen). Hyresnämnden ska lämna tillstånd till en sådan upplåtelse om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra sitt samtycke. Det tillståndet ska också begränsas i tid. De vanligaste skälen har vi listat på vår sida "Om Andrahand" (https://www.beresident.se/godkannande). En förening behöver dock inte bara godkänna en andrahandsuthyrning med de vanliga skäl som vi nämnt - vill de, så har de alltid rätt att godkänna en uthyrning oavsett skäl eller inte.

När man skickar in sin ansökan till sin förening är det viktigt att man har med samtliga personer som ska hyra bostaden och skulle det vara så att en flyttar in eller ut efter godkännandet så är inte det giltigt längre. Då krävs det ett nytt godkännande från föreningen. 

Varför är det viktigt att ansöka hos sin förening?

Många tror tyvärr att bara man har ett godkännande så har jag rätt att hyra ut oavsett vem det är, men så är det inte. Därför kan föreningen hävda att man hyrt ut olovligen samt att det kan vara en befogad anledning till att fortsatt uthyrning inte blir godkänt. I förlängningen kan man bli av med sin bostadsrätt. 

Har styrelsen rätt att se mitt avtal med andrahandshyresgästen?

En del styrelser har infört som regel att de också vill se avtalet mellan dig som hyresvärd och andrahandshyresgästen, men här kan det vara bra att veta att du inte har någon som helst skyldighet att bifoga det med ansökan.