Nyheter

Be Residents syfte

03 februari 2016

Som vårt första inlägg på våra nya blogg så vill vi gärna berätta om vårt syfte, alltså varför vi finns till. Här kommer det komma inlägg hämtat från vår vardag och de erfarenheter som vi fått genom vårt arbete med andrahandsuthyrning. Allt från tips, positiva erfarenheter, mindre positiva erfarenheter, myter om marknaden osv. Dela gärna våra inlägg till andra på facebook eller skicka dem på mail.  Är det något speciellt som ni skulle vilja att vi lyfter upp så hör gärna av er till oss!

Vi på Be Resident hjälper till för att få till en trygg och säker andrahandsuthyrning* både för den som hyr och den som hyr ut. Genom att båda parter kan känns sig trygga så hoppas vi att fler kan upptäcka den här formen som är väldigt viktig för ett lands utveckling och mer specifikt människors boendesituation. Utan den flexibiliteten att kunna ta ett arbete på annan ort eller exempelvis studera utomlands för att man inte lyckas hitta ett boende eller kan hyra ut sitt befintliga boende, så skadar det ekonomin som helhet i Sverige. Man går därmed miste om potentiell utveckling både för den enskilda individen och kanske framförallt för hela samhället. Unika erfarenheter som ett jobb eller studier på annan ort, kultur och land skulle gå förlorade. Man kan även gå miste om den starka kraft av tolerans och personlig utveckling som en upplevelse av andra delar av Sverige, människor, länder, kulturer kan ge.

För oss är att hyra och hyra ut i andrahand en förutsättning för att denna flexibilitet ska kunna finnas. För den som hyr ut är det viktigt att det kan ske på ett tryggt och säkert sätt. Att den som hyr sköter det boende som man fått till låns under en tid och att man betalar för sig. Det är också viktigt att den som hyr ut får betalt för de faktiska kostnader man har, för att det ska kännas värt att göra det. För den som hyr är det viktigt att det finns tydliga regler för uppsägningstid, vad som ska betalas och när samt säker hantering av en deposition. Det är viktigt att det ska kännas tryggt och att allt sker med en förutsägbarhet då det handlar om ett boende både för en själv, men kanske också för hela sin familj.

För vissa så är andrahandsuthyrning förknippat med något som är osäkert, människor blir utnyttjade och generellt något som känns väldigt otryggt. Det här är något som vi möter både från de som funderar på att hyra ut och de som söker ett boende. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa positiva upplevelser av att hyra ut och att hyra i andrahand så att den här bilden förändras och att ingen ska behöva få en negativ upplevelse. Trots allt så har den absoluta majoriteten en positiv upplevelse av att hyra eller hyra ut i andra hand och vår ambition är att det ska vara lika tryggt med andrahand som förstahand!

*För definitionens skulle så kan det vara bra att gå lite djupare in på vad andrahand egentligen är. Vi tillsammans med andra använder uttrycket på generell basis vilket kanske inte riktigt är korrekt. Om man ser till den faktiska ordalydelsen ”andrahand” eller ”andrahandskontrakt” så bör det rimligtvis hänföras till när du har ett förstahandskontrakt på ett boende som du sedan hyr ut i sin tur till någon annan. Dock använder vi andrahandsuthyrning till de uthyrningar av exempelvis en villa, en bostadsrätt där det inte finns något hyresavtal. Därmed blir termen andrahand något som är mycket vidare än den faktiska ordalydelsen. Den allmänna definitionen av ”förstahand” bör därmed enbart vara när man hyr en hyresrätt sannolikt av ett bostadsbolag.