Nyheter

En intresseanmälan som väcker intresse

12 december 2016

Att skriva en intresseanmälan när man vill hyra en bostad kan liknas vid att skriva ett personligt brev och CV när man söker ett jobb. Det kan säkert upplevas som ganska svårt att veta vad man ska ha med, hur man ska förmedla sin personliga känsla och liknande. Det finns dock information som vi på Be Resident rekommenderar att man alltid har med i sin intresseanmälan.

Inledningsvis så är det alltid bra att försöka förmedla vem man är som person och det gäller både vad man skriver men också hur man skriver det. Här ska man alltid tänka till på vad det är man vill förmedla om sig själv. 

Följande bör finnas med i en bra intresseanmälan:

  • Sysselsättning - vad man har för sysselsättning, exempelvis arbete eller studier. Här är det bra ju mer specifik man är; var man studerar eller arbetar, för vilken arbetsgivare eller skola och vad man har för typ av anställningsavtal eller studietakt.
  • Vilka som ska bo i bostaden - här är det också bättre ju mer specifik man är. Här kan det vara relevant att skriva hur många det är och vilken relation man har till varandra. 
  • Period - hur länge, från när och till när man vill hyra.
  • Fullständiga kontaktuppgifter - både mail och telefonnummer.