Nyheter

Rekordlång bostadskö

13 januari 2017

Nu rapporterar Svenska Dagbladet återigen om den rekordlånga bostadskön i Stockholm som nu har en kö på totalt 556 000 personer och på under det senaste året ökat med 40 000. Samtidigt sjönk andelen förmedlade hyresrätter till strax under 7000 vilken är en minskning med ca 16 % från föregående år. 

Det här tycker vi visar på vikten av att det ska underlättas för uthyrning i andrahand som en del i att minska på den stora bostadsbristen.

http://www.svd.se/bostadskon-rekordlang--pa-vag-mot-sammanbrott