Nyheter

Tips för att undvika bedrägeri vid uthyrning i andrahand

11 augusti 2021

Så här under sommartider såväl som under resterande delar av året förekommer det dessvärre fall där bedragare försöker lura till sig pengar genom att utnyttja presumtiva hyresgäster som söker bostad på andrahandsmarknaden för uthyrning. Detta är en otroligt tråkig företeelse och med hjälp av denna artikel vill vi bidra med råd till presumtiva hyresgäster för att undvika att bli utsatt för bedrägeri.

För att vara trygg på andrahandsmarknaden för uthyrning som hyresgäst rekommenderar vi att:

  •  Man inte betalar deposition eller någon form av förskottshyra innan ett formellt

hyresavtal är påskrivet av hyresgäst såväl som hyresvärd

  • Man kontrollerar den presumtiva hyresvärdens identitet (ex. genom att söka upp

personnummer) och försöker säkerställa att denna person har rätten att hyra ut

bostaden

  • Man har sett bostaden som ska hyras innan man skriver på något avtal eller betalar

pengar

  • Man gör en gedigen besiktning vid inflyttning och dokumenterar eventuella skador

på bostaden för att ha som underlag vid eventuell tvist vid utflyttning

  • Man alltid har ett skriftligt avtal där båda parternas personnummer framgår och där

annan essentiell information såsom hyresnivå, hyresavtalets längd, eventuell

deposition, etcetera framgår.

  • Man undviker att betala via kontanter eller Swish och försöker alternativt att

genomföra betalningarna genom en sedvanlig banköverföring till annat bankkonto


Om ni vill ha hjälp med en eventuell uthyrning på andrahandsmarknaden får ni gärna ringa

oss på 08-543 538 00!