Nyheter

Avgift vid uthyrning i andrahand

23 oktober 2018

Sedan 2014 kan bostadsrättsföreningar ta ut en avgift av sina medlemmar när de hyr ut i andrahand, vilket framgår av 7 kap. 14 § första stycket i bostadsrättslagen. Tanken är att den avgiften ska täcka den kostnad som uppkommer för föreningen när bostadsrättsinnehavaren inte längre är engagerad i föreningsarbetet såsom vid städdagar, styrelsearbete och liknande. 

Avgiften får som mest uppgå till 10 % av ett prisbasbelopp per år och per lägenhet, men det finns inget som säger att föreningen inte får ta ut ett lägre belopp av medlemmen än det maximalt tillåtna. Skulle man endast hyra ut 6 månader av ett år får föreningen alltså inte ta ut mer än ett halvt prisbasbelopp. Det gäller även om avsikten från början var att hyra ut ett år och det i slutändan bara blev ett halvår. Skulle avgiften redan ha betalats för hela året blir föreningen återbetalningsskyldig. Exempel:

blogginlägg 2018-10-23 v3

Det är dock viktigt att komma ihåg att en förening som inte har med i sina stadgar att de har rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning inte heller får göra det.

Ring gärna oss på 08-543 538 00 om du vill veta mer om avgiften vid andrahandsuthyrning eller vill ha vår hjälp med din uthyrning!


Länkar:

Bostadsrättslagen

https://lagen.nu/1991:614

Prisbasbelopp

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppochprocent.4.18e1b10334ebe8bc80004109.html