Nyheter

Guide till en lyckad andrahandsuthyrning

28 december 2018

Kärt barn har många namn och det är mycket som man ska tänka på när man ska hyra ut sin lägenhet eller hus i andrahand. Vi har därför valt att sätta samman en guide till en lyckad andrahandsuthyrning för dig som ska hyra ut din bostadsrätt eller hyresrätt i andrahand. Det skiljer sig en del åt beroende på vilken typ av bostad man hyr ut samt hur många man hyr ut och vi ska här förklara de viktigaste delarna.

Godkännande

Den kanske viktigaste punkten är att få godkänt för sin uthyrning om man hyr ut en bostadsrätt eller hyresrätt i andrahand. Vi rekommenderar att man alltid gör det då både hyresvärd och hyresgäst kan hamna i en tråkig situation. Här är länkar till guider om att få godkänt för sin uthyrning.

https://www.beresident.se/godkannande

https://www.beresident.se/godkannande-hyresratt

https://www.beresident.se/blogg/har-foreningens-styrelse-ratt-att-neka-min-uthyrning

Hyresnivå

Oavsett om man hyr ut en bostadsrätt eller en hyresrätt så finns det regler för hur mycket man får hyra ut för som styrs av ens kostnader som man som bostadsrättsinnehavare (schablon) och som man har som hyresrättsinnehavare.  

Läs gärna mer på vår hemsida om vilken hyresnivå man får ta och vi har även bifogat en länk till vår hyreskalkylator där du räkna ut exakt vilken hyra du får ta:

https://www.beresident.se/hyresniva

https://www.beresident.se/hyresniva--hur-mycket-kan-jag-ta-i-hyra

https://www.beresident.se/hyreskalkylator

Skatt på hyresintäkter

När man hyr ut i andrahand behöver man ta upp det själv i sin deklaration för att skatta på hyresintäkterna. Det skiljer sig en del åt beroende på vad det är för typ av bostad man hyr ut, men för alla så har man minst 40 000 i grundavdrag vilket innebär att man inte behöver betala skatt om man hyrt ut för mindre än 40 000 per kalenderår.

Läs gärna mer på vår hemsida vad som gäller för olika typer av bostäder:

https://www.beresident.se/skatt-pa-hyresintakter

https://www.beresident.se/skatt-pa-hyresintakter-1

Uppsägningstid

Beroende på om man hyr ut en bostadsrätt, ägarlägenhet, hus eller hyresrätt och hur många uthyrningar den som hyr ut har så kan uppsägningstiden för hyresgästen skilja sig åt. Den är generellt 3 eller 1 månad från närmaste månadsskifte för hyresgästen och 3 månader för hyresvärden. Det går dock alltid att avtala en kortare uppsägningstid för hyresgästen och en längre för hyresvärden, men inte tvärtom.

Läs gärna mer om uppsägningstider vid andrahandsuthyrning på länkarna nedan:

https://www.beresident.se/uppsagningstid-2

https://www.beresident.se/uppsagningstid-hyresratt

Avgift vid uthyrning av bostadsrätt

De senaste åren så har det blivit vanligare och vanligare att bostadsrättsföreningar tar ut en avgift från de som vill hyra ut sin bostadsrätt i andrahand. Här kan du läsa om vilka förutsättningar som behöver finnas för att de ska få ta ut en avgift och vilket belopp:

https://www.beresident.se/blogg/avgift-vid-uthyrning-i-andrahand

Besittningsskydd / besittningsrätt

Det här är regler som kan vara lite svåra att förstå och som många hyresvärdar som hyr ut sin lägenhet eller hus kan vara oroliga för. Enkelt uttryckt kan man säga att hyresgästen, under vissa förutsättningar, har rätt att bo kvar i lägenheten eller huset när avtalet har löpt ut trots att hyresvärden vill ha bostaden tillbaka.

Hyr man ut en bostadsrätt, fastighet, ägarlägenhet eller del av dessa så har inte hyresgästen rätten att bo kvar om avtalet har löpt ut och ägaren vill ha sin bostad tillbaka. Med andra ord så har inte hyresgästen något besittningsskydd eller besittningsrätt till bostaden. Det kan man utläsa av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 3§ 3 st (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120978.htm).

Hyr man ut en bostad som omfattas av hyreslagen, alltså det som inte nämnts ovan, kan besittningsskyddet gälla för hyresgästen. Normalt så är det en hyresrätt, men kan även gälla om man har fler än en upplåtelse. Hyr man ut kortare än två år eller hyr en del av sin egen bostad så får hyresgästen inte besittningsskydd och man kan även avtala bort det men då behöver det upprättas i en särskild blankett som godkänns av hyresnämnden.

Läs gärna mer på vår hemsida:

https://www.beresident.se/besittningsskydd-hyresratt

https://www.beresident.se/besittningsskydd