Nyheter

Hyra ut flera bostäder

25 april 2018

Vi får ibland frågan om vad som gäller när man hyr ut flera bostäder, ifall det är något som blir annorlunda gällande uppsägningstid osv. Här är reglerna inte helt enkla att ta till sig då det kan skilja sig åt för de olika uthyrningarna. Om man hyr ut exempelvis två bostadsrätter, ägarlägenheter eller hus så kommer det se annorlunda ut för den första uthyrningen mot den andra och de uthyrningar som kommit efter den första uthyrningen. För den första uthyrningen så gäller Lag om uthyrning av egen bostad till stor del om det är en bostadsrätt, ägarlägenhet eller hus samt kompletteras med ”Hyreslagen” (12 kap jordabalken). Den andra uthyrningen, eller redan från början om det är en hyresrätt, omfattas av ”Hyreslagen”. De vanligaste frågorna vi får och där det skiljer sig åt är:

  • Vad för uppsägningstid gäller? För den första uthyrningen har man 3 månaders uppsägningstid från nästkommande månadsskifte för hyresvärden och en månad från nästkommande månadsskifte för hyresgästen (Lag om uthyrning av egen bostad). För andra uthyrningen kommer det vara 3 månaders uppsägningstid för både hyresvärd och hyresgäst från närmaste månadsskifte (”Hyreslagen”).
  • Får hyresgästen besittningsrätt? För första uthyrningen så har hyresgästen aldrig rätt att bo kvar om ägaren vill ha sin bostad tillbaka (Lag om egen uthyrning). Gällande den andra uthyrningen så kan hyresgästen under vissa förutsättningar ha rätt att bo kvar trots att avtalet är avslutat.
  • Vilken är den första uthyrningen och vilken är den andra, är det utifrån avtalsdatum eller start av uthyrning? Här är det inte helt tydligt men rådmän från Hyresnämnden har här uttalat sig om att det sannolikt är utifrån kontraktsdatum. Alltså det avtal som signerades först är det som gäller som första uthyrning oavsett tillträdesdatum.
  • Vad händer om den första uthyrningen avslutas och hyrs ut igen medan den andra fortfarande hyrs ut? Då kommer båda att omfattas av ”Hyreslagen” och inte om Lag om uthyrning av egen bostad. Alltså så kan inte den andra uthyrningen ta över platsen som första uthyrning och båda räknas som en andra uthyrning.


Ring gärna oss på 08-543 538 00 eller maila din fråga till hyra@beresident.se så kan vi berätta mer och hur vi kan hjälpa er!