Nyheter

Skatt vid andrahandsuthyrning

18 maj 2018

Inför att man ska hyra ut får vi ofta frågan hur man gör för att betala skatt vid sin andrahandsuthyrning och hur det beräknas. Man är själv ansvarig för att ta upp hyresintäkten i sin deklaration och då har man också rätt att göra vissa avdrag beroende på om det är en bostadsrätt, fastighet eller hyresrätt.

När du hyr ut din bostad får du göra ett schablonavdrag på 40 000 kr per kalenderår. Du får dessutom göra avdrag för den avgift eller hyra som du betalar för den del du hyr ut om det är en bostadsrätt eller hyresrätt. Vid uthyrning av småhus får du göra avdrag med 20 % av hyresintäkten utöver det schablonmässiga avdraget på 40 000 kr per år. Överskottet på hyresinkomsten minus avdragen beskattas som inkomst av kapital vilket i dagsläget är 30 %.

Värt att tänka på är att den så kallade kontantprincipen tillämpas när det gäller hyrorna som man får på grund av andrahandsuthyrning. Det innebär att de hyror du fått utbetalt under kalenderåret ska räknas till deklarationen för det året även om hyran avser en annan månad. Det är vanligt att man får betalt en månad i förskott och då ska betalningen man får i december som avser januari tas upp i deklaration för det året som december månad tillhör.

Ring gärna oss på 08-543 538 00 om ni har frågor om uthyrning och hur vi kan hjälpa er!

1

FOTO: ANDERS WIKLUND /SCANPIX