Nyheter

Hyresstatistik

15 juli 2020

Hyresnivåer i nedåtgående trend


Hyresnivåerna på andrahandsmarknaden för uthyrning av bostäder är i en nedåtgående trend som startade 2018 och har fortsatt under det första halvåret 2020. Kraftigaste nedgången i prisnivå ser vi i Göteborg, följt av Malmö/Lund. I Stockholm har priserna stagnerat sedan 2019 men den rådande världssituationen lägger grund för en kommande prisnedgång i Stockholmsområdet såväl som en fortsatt nedgång i resterande delar av landet. Vi har sett löpande justeringar av hyror under Covid-19 krisen som ännu inte fullständigt reflekteras i statistiken.

Nuvarande hyresnivåer

De övergripande hyresnivåerna skiljer sig mellan storstäderna i Sverige och det är högst hyror på uthyrningar i Stockholm. Genomsnittshyran per månad för en 2:a i Stockholm är 13.814:- medan motsvarande hyra för en 2:a i Göteborg är 12 146:-. Även inom respektive städer ser vi prisskillnader där hyrorna i innerstaden överstiger de för bostäder belagda i förorterna.

Källa

Statistiken bygger på data från uthyrda bostäder av Be Resident under respektive tidsperiod. Hyresnivåerna är beräknade som den genomsnittliga hyran för alla uthyrningar i respektive stad och är inte justerade för prisskillnaderna mellan innerstaden och förorterna. Totalt har drygt 1300 uthyrningar analyserats.