Nyheter

Nya lagen vid uthyrning

12 december 2019

Den 1 oktober 2019 infördes regler av dåvarande regering med stöd av samarbetspartier som tog sikte på andrahandsuthyrning av bostäder och handel med hyreskontrakt. Det blev en lagändring av nuvarande regler där straffen blev hårdare för den som hyr ut utan godkännande från sin hyresvärd och/eller tar en hyra som överstiger sin egen hyra när man hyr ut en hyresrätt.

Den lagen gäller endast när du hyr ut en hyresrätt i andrahand och inte om du hyr ut en bostadsrätt, ägarlägenhet eller fastighet eller del av dessa. På samma sätt så behöver det vara att du hyr ut den i andrahand och gäller alltså inte om man äger fastigheten med hyresrätter. Då lagen infördes 1 oktober 2019, så gäller den inte för avtal som är ingångna innan dess, även om uthyrningen pågår efter den 1 oktober 2019.

Enligt lagändringen så får du som uthyrare i andrahand av en hyresrätt inte ta en hyra som överstiger den egna hyra du har när du hyr i första hand. Detta är ett tydliggörande från tidigare då reglerna var något mer luddiga. Utöver den hyran så får du max lägga på 15 % för möblering och lägga på den faktiska kostnaden för andra nyttigheter som är kopplat till uthyrningen såsom el, bredband, tv, parkering osv. Skulle du ta en hyra som överstiger detta, så kan du bli återbetalningsskyldig upp till 2 år bakåt i tiden, från att tidigare har varit 1 år, om andrahandshyresgästen anmält detta inom 3 månader från utflytt.

Som tidigare så behöver du som uthyrare också ha godkänt från din hyresvärd för andrahandsuthyrningen vilket normalt kräver beaktansvärda skäl för detta såsom exempelvis studier eller arbete på annan ort eller i annat land, provbo som sambo elle dyl. Har du inte detta godkännande så riskerar du numera att bli av med hyresrätten med omedelbar verkan mot att det tidigare krävde att fastighetsägaren först krävde rättelse.

Utöver att du riskerar att bli återbetalningsskyldig och bli av med hyresrätten omedelbart så riskerar du nu även böter och upp till två års fängelse (4 år om det anses som grovt).

Kontakta gärna oss om du har frågor om din planerade uthyrning:

https://www.beresident.se/kontakta-oss

Läs gärna mer om vad vi anser om den nya lagstiftningen och dess konsekvenser:

https://www.beresident.se/blogg/stora-risker-med-uthyrning-av-hyresratter-i-andrahand