Nyheter

Regler för bostadsuthyrning

14 mars 2016

Vårt syfte och vision är som tidigare sagts: ”…att göra andrahandsuthyrning tryggt och säkert för både hyresvärd och hyresgäst under hela uthyrningsperioden. Förhoppningsvis kan vi därmed bidra till att skapa fler tillgängliga bostäder och då lösa ett stort samhällsproblem.”  I den andan har vi en del saker som bör förändras just för att göra det ännu tryggare och mer förutsägbart för båda parter.

Om man som bostadsrättsinnehavare vill hyra ut sin bostadsrätt som måste man ansöka om tillstånd först hos bostadsrättsföreningen. Hos de flesta bostadsrättsföreningar så har man förstått nyttan för den enskilda och för samhället i stor att det finns tillfällen när man behöver hyra ut sin bostad, exempelvis vid studier eller arbete på annan ort eller land, och denna process går väldigt smidigt. Sen finns det tyvärr ett fåtal som utnyttjar möjligheten att systematiskt säga nej med förhoppningen att de inte ska driva processen vidare till hyresnämnden. Hyresnämndens handläggningstid har varit cirka 1-2 månader och då behöver ange vem den specifika personen är. Det här skapar en otrygghet för både hyresvärden och den potentiella hyresgästen då man inte vet om denne får hyra den eller inte under en lång period. Vågar man som hyresgäst verkligen sätta sig i ett sådant hyresavtal? Vi tycker därför att ansökan till både föreningen samt hyresnämnden inte behöver innehålla namn. Det som man brukar ange som skäl till att man måste ange namn är för att man inte ska kunna hyra ut till ”traktens buse”. Det måste anses vara ett svagt skäl, för vem vill hyra ut till någon som inte kommer sköta sig? Den som hyr ut är alltid ytterst ansvarig och har därför det starkaste incitamentet till att det är någon som kommer sköta sig. Då skulle man kunna ha alla godkännanden färdiga innan man ska hitta sin hyresgäst och hyresgästen vet säkert att man faktiskt får flytta in, vilket gör det säkrare för båda parter.

När den nya lagen (Lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad) kom februari 2013 gjordes en del väldigt bra förändringar som gjorde det möjligt att faktiskt få rimligt betalt utifrån ens egna kostnader och ökade antalet bostäder som hyrdes ut. Dock var det en förändring som dock blev olycklig och det var att man separerade uppsägningstiden för hyresgäst och hyresvärd. Den förkortades ned till en månad för hyresgästen medens den för hyresvärden var oförändrad. Vi anser att en månad är en alldeles för kort tid för att ha en rimlig chans att kunna hitta en ny hyresgäst som kan flytta in så snabbt. Därmed riskerar man att faktiskt inte ens få betalt för sina faktiska kostnader då det blir ett glapp mellan hyresgästerna. Sen drabbar det även de som söker en lägenhet då de också får kortare tid till inflytt och inte en rimlig chans till planering. Därför anser vi att uppsägningstiden bör vara lika mellan de två parterna, men åtminstone förlänga den för hyresvärden så att den är närmre den för hyresgästen.