Har föreningens styrelse rätt att neka min uthyrning?