Nyheter

Har föreningens styrelse rätt att neka min uthyrning?

01 juni 2018

Vi får ibland ovan fråga från personer som är oroliga för att deras styrelse i bostadsrättsföreningen ska neka deras uthyrning - eller så har de till och med redan har gjort det. Här kan man säga att de rent formellt alltid har rätt att neka din uthyrning lika mycket som de alltid kan godkänna oavsett anledning. Då är det upp till dig som uthyrare att överklaga din ansökan till Hyresnämnden för att få den godkänd.

Generellt kan man säga att styrelsen i en bostadsrättsförening ska godkänna en uthyrning där bostadsrättsinnehavaren har ”skäl” för sin uthyrning. ”Skäl” är mindre krävande än ”beaktansvärda skäl” som gällde tidigare och omfattar därför fler situationer än tidigare. Som exempel kan "skäl" vara att man behöver hyra ut på grund av arbete eller studier på annan ort eller i ett annat land, provbo som sambo, ej får sålt på grund rådande marknadsläge osv. Skulle du ha någon av dessa skäl och föreningen trots allt nekar så kan du överklaga beslutet hos Hyresnämnden.

Tyvärr så får vi regelbundet samtal från uppgivna bostadsrättsinnehavare där deras styrelse inte godkänt uthyrningen trots att de har korrekta skäl och borde få sin uthyrning godkänd. De beror ibland på okunskap från styrelsen och då kan vi hjälpa till att upplysa dem om de regler som gäller, men ibland är det tyvärr med ett tydligt uppsåt att förstöra för den bostadsrättsinnehavaren som behöver hyra ut sin lägenhet under en tid. Då kan man behöva gå vidare till Hyresnämnden för att få det prövat.

Ring gärna oss på 08-543 538 00 om du fått nekat din ansökan så kanske vi kan hjälpa till hur du ska gå vidare.

free stock photo