Nyheter

Besittningsskydd och besittningsrätt

21 juni 2018

Man brukar säga att ett kärt barn har många namn och detsamma gäller för besittningsskydd eller även kallat för besittningsrätt. Det här är regler som kan vara lite svåra att förstå och som många hyresvärdar som hyr ut sin lägenhet eller hus kan vara oroliga för. Enkelt uttryckt kan man säga att hyresgästen, under vissa förutsättningar, har rätt att bo kvar i lägenheten eller huset när avtalet har löpt ut trots att hyresvärden vill ha bostaden tillbaka.

Hyr man ut en bostadsrätt, fastighet, ägarlägenhet eller del av dessa så har inte hyresgästen rätten att bo kvar om avtalet har löpt ut och ägaren vill ha sin bostad tillbaka. Med andra ord så har inte hyresgästen något besittningsskydd eller besittningsrätt tlll bostaden. Det kan man utläsa av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 3§ 3 st (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120978.htm).

Hyr man ut en bostad som omfattas av hyreslagen, alltså det som inte nämnts ovan, kan besittningsskyddet gälla för hyresgästen. Normalt så är det en hyresrätt, men kan även gälla om man har fler än en upplåtelse. Hyr man ut kortare än två år eller hyr en del av sin egen bostad så får hyresgästen inte besittningsskydd och man kan även avtala bort det men då behöver det upprättas i en särskild blankett som godkänns av hyresnämnden.

Sammanfattningsvis kan man därför säga att i de allra flesta fall så får inte hyresgästen en besittningsrätt till bostaden vid andrahandsuthyrning om det inte är så att ägaren har flera upplåtelser såsom i näringsverksamhet som fastighetsägare.

Läs gärna mer på vår hemsida (https://www.beresident.se/besittningsskydd) eller ring oss på 08-543 538 00 så kan vi hjälpa er med er uthyrning.

7