Nyheter

Köpa bostadsrätt där du får hyra ut utan godkännande

08 december 2017

Nu rapporteras det om i media att nyproducerade lägenheter säljs med argumentet att man kan hyra ut sin lägenhet utan att behöva godkännande från föreningen. Exempel tas bland annat upp i Hässelby (http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-saljknepet-hyr-ut-din-lagenhet-fritt-i-andrahand/repqkC!W76k1cCd9JtQdn@AUCBvYA/), men har funnits tidigare i annonser för bostadsrätter då det ofta upplevs som något positivt från en potentiell köpare. Det här innebär dock att man som bostadsrättsinnehavare har fortsatt fullt ansvar gentemot föreningen för betalning av avgift och för hyresgästens skötsamhet om man hyr ut sin lägenhet.

I ett internationellt perspektiv så är Sverige unikt vad gäller köp av lägenheter och vilka rättigheter man har som lägenhetsinnehavare att få hyra ut sin lägenhet. I Sverige köper man bara rätten att få nyttja sin lägenhet, därav namnet bostadsrätt, men i de allra flesta länder så köper man den faktiska lägenheten. På samma sätt så skiljer det sig så att när man har köpt en lägenhet så har man oftast rätten att själv få bestämma om sin uthyrning. Dock så kvarstår ansvaret gentemot grannar i skötsamhet osv.

Om man tänker på det ur ett internationellt perspektiv så är det konstigt att man betalar så mycket pengar för något som man inte får nyttja fullt ut. Istället ska du vara beroende av att dina grannar ska godkänna din uthyrning då du har det behovet. Vi stödjer därför tanken att man som bostadsrättsinnehavare ska ha rätten att hyra ut utan godkännande från styrelsen i föreningen, men att man har fullt ansvar för hyresgästens skötsamhet och att man får kompensera föreningen för det eventuella bortfallet av delaktighet i föreningsarbetet.


Ring gärna oss på 08-543 538 00 om ni har frågor om uthyrning och hur vi kan hjälpa er!