Nyheter

Skakigt på bostadsmarknaden

18 oktober 2017

Det har säkerligen inte undgått någon att vi har fått en inbromsning på prisutvecklingen på bostadsrätter i framförallt våra större städer. Enligt Valueguard så har både bostadsrättsindex samt villaindex sjunkit med 1,9 % respektive 1,3 % för Sverige som helhet mellan augusti och september. Nedgången är störst i Stockholm av de tre större städerna (2,2 %) och lägst för Malmö (1,4 %).

Vad händer på uthyrningsmarknaden när prisutvecklingen bromsar in på det här sättet? Man kommer sannolikt att se ett något större utbud då säljarna inte får betalt enligt sina förväntningar som sannolikt baserats på tidigare priser. Flera kommer då säkerligen att vilja hyra ut under ett tag med förhoppningen att få mer betalt vid ett senare skede. Så länge ekonomin går bra och vi ser en stor efterfrågan från potentiella hyresgäster för att hyra sin lägenhet så kommer det säkert ändå ha en påverkan, men en mindre sådan trots att utbudet blir större.

Lagen ändrades för ett par år sedan så att man nu bara behöver ha ”skäl” för att hyra ut jämfört med att man tidigare behövde ha ”beaktansvärda skäl”, vilket innebär att det nu blivit lättare att få godkänt från bostadsrättsföreningen när man står inför den här situationen. Ett av skälen som listas är att man inte får betalt enligt förväntan på grund av marknaden och då bör man sannolikt få godkänt att hyra ut under minst 1 år från sin förening.

Ring gärna oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er!

hyra ut lägenhet

http://www.valueguard.se/201709_Indexpublicering