Nyheter

Stora risker med uthyrning av hyresrätter i andrahand

03 oktober 2019

För en kort tid sedan lade regeringen fram en proposition som har för avsikt att skärpa straffen vid handel av andrahandskontrakt. I samma proposition, men som kommit något i skymundan, avser man även att göra det brottsligt hyra ut utan tillstånd och om man tagit för mycket i hyra. Propositionen innebär att man riskerar upp till två års fängelse och att omedelbart förlora sin hyresrätt om man skulle hyra ut den utan ett godkännande från sin ursprungliga hyresvärd. Man riskerar även två års fängelse, omedelbart bli av med sin hyresrätt om man tagit en för hög hyra mot vad lagen säger samt bli återbetalningsskyldig för den överhyra som man tagit upp till två år bakåt i tiden.

Detta kan säkerligen ses som relativt okontroversiellt vid en första anblick, men inte för oss som varje dag arbetar med andrahandsmarknaden och ser hur den fungerar i praktiken. För det första så utnyttjar redan hyresvärdar idag det faktum att det de har rätten att neka en andrahandsuthyrning oavsett vilka skäl hyresgästen har för att hyra ut då de inte riskerar något med att neka. Den som vill hyra ut måste då gå igenom en plågsam och lång process med ett överklagande till Hyresnämnden som nästan aldrig hinner avgöras innan den påtänkta andrahandshyresgästen ska flytta in. Därmed så riskerar de också att dömas för brott i upp till två år då andrahandshyresgästen flyttat in innan avgörandet.

Den andra konsekvensen som vi ser är svårigheten att avgöra vilken hyra man får ta ut och speciellt när man hyr ut en del av sin hyresrätt, exempelvis pensionären som tar in en inneboende för att kunna dryga ut sin pension. Här uppstår en gränsdragningsproblematik i hur man ska beräkna hur mycket man får ta ut i hyra och skulle man, trots sina ärliga avsikter, räkna fel så riskerar man att bli av med sin hyresrätt och dömas till två års fängelse. I propositionen har man framfört att Hyresnämnden kan svara på den här typen av gränsdragningsproblematik vilket de aldrig gör och den som ska hyra ut kan därmed inte få stöd i att kunna göra rätt.

Konsekvensen av den lag som nu trädde i kraft 1/10-2019 blir att många av de som vill studera eller arbeta på annan ort eller land inte kommer att göra det. På samma sätt kommer också många av våra möjliga bostäder stå tomma för att riskerna med att hyra ut överstiger de man kan få in i hyra och bristen på bostäder ökar. Vi har redan nu att det är fler som drar sig från att hyra ut och det gäller även dom som har bostadsrätter och hus även om de inte omfattas av förändringen. Vi kan idag inte rekommendera någon som funderar att hyra ut sin hyresrätt att göra det.