Trygg & säker
Hyresnivå - hur mycket kan jag ta i hyra?

Du som hyresvärd får ta ut en kostnadsbaserad hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. En årlig avkastningsränta är skälig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Det finns inte en koppling till dina faktiska kostnader som bostadshavare, utan det är en uppskattad kostnad för det kapital som är bundet i bostaden.

Med driftskostnader menas de kostnader som exempelvis el, vatten, bredband och avgift till en eventuell bostadsrättsförening. Är bostaden möblerad är det tillåtet att ta ut ersättning för möbelslitage. Här är det dina faktiska kostnader som du kan utgå ifrån.

Hyresgästen kan få hyresnivån prövad av hyresnämnden för framtida hyresbetalningar, men den kan inte ändras retroaktivt.

Se gärna vår Hyreskalkylator

Kontakta gärna oss om du har mer frågor kring en kommande uthyrning och angående vilken hyra som är en lämplig hyra:

Ska du hyra ut en bostad i Stockholm, Uppsala eller Södertälje?

08 - 543 538 00

separator

Ska du hyra ut en bostad i Malmö, Lund eller Helsingborg? 

040 - 631 43 80

separator

Ska du hyra ut en bostad i Göteborg?

031 - 760 53 80


Relaterat

Kontakta gärna oss för att höra mer eller för att boka upp ett förutsättningslöst möte!

Be_Resident_Portra¨tt_Mattias_0009

Mattias Elséus

Vice VD & Sen Rental Manager

E-post:mattias@beresident.se

Be Resident AB

Org.nummer: 559015-9769

E-mail: hyra@beresident.se

Telefon: 08 543 538 00

Johan Skyttes Väg 200

125 34 Älvsjö


Telefontider:

Måndag - Fredag 09:00 - 17:00