Trygg & säker
Uppsägningstid Hyreskontrakt

Löper avtalet på obestämd tid (tillsvidare) så måste hyresavtalet sägas upp innan det månadsskifte som infaller tre månader innan man vill att hyresavtalet skall upphöra. Hyresgästen behöver säga upp avtalet innan det månadsskifte som infaller 1 månad innan denne vill att hyresavtalet skall upphöra.

Om hyresavtalet är tidsbestämt så upphör avtalet utan uppsägningstid vid hyrestidens slut. Om man ändå har avtalat om uppsägningstid så måste hyresvärden säga upp avtalet om denne vill att det ska upphöra. Hyresgästen behöver dock inte säga upp avtalet för att ha rätt att flytta vid hyrestidens slut. Samma uppsägningstider som gäller för ett tillsvidareavtal gäller även för tidsbestämda avtal (tre månader för hyresvärden och en månad för hyresgästen).

Om hyresvärden exempelvis skulle säga upp den i mitten av februari så löper uppsägningstiden till och med den sista maj och för hyresgästen till den sista mars. Det har då blivit tre hela kalendermånader respektive en hel kalendermånad plus de dagarna i februari. Skulle kontraktet istället sagts upp den den första mars så skulle sista dagen för uppsägningstiden vara sista juni respektive sista april.

Bra att veta kan vara att man inte kan säga upp ett avtal att gälla under en månad, utan uthyrningar avslutas alltid vid månadsskiften även om man skulle säga upp den innan den lagstadgade uppsägningstiden. Som exempel kan vara att hyresvärden säger upp sitt avtal i den 10:e februari och vill att det ska sluta gälla den 15:e juli. Då får man antingen välja att det ska sluta den sista juli eller sista juni. 

Kontakta gärna oss om du har mer frågor kring en kommande uthyrning och angående uppsägningstider:

Ska du hyra ut en bostad i Stockholm eller Uppsala?

08 - 543 538 00

separator

Ska du hyra ut en bostad i Malmö eller Lund?

040 - 631 43 80

separator

Ska du hyra ut en bostad i Göteborg?

031 - 760 53 80


Relaterat

Kontakta gärna oss för att höra mer eller för att boka upp ett förutsättningslöst möte!

Be_Resident_Portra¨tt_Mattias_0009

Mattias Elséus

Vice VD & Sen Rental Manager

E-post:mattias@beresident.se

Be Resident AB

Org.nummer: 559015-9769

E-mail: hyra@beresident.se

Telefon: 08 543 538 00

Johan Skyttes Väg 200

125 34 Älvsjö


Telefontider:

Måndag - Fredag 09:00 - 17:00