Trygg & säker
Skatt på hyresintäkter - bostadsrätt och fastighet

När du hyr ut din bostad får du ett schablonavdrag på 40 000 kr per kalenderår. Du får dessutom göra avdrag för den avgift som du betalar för den del du hyr ut om det är en bostadsrätt. Vid uthyrning av småhus får du göra avdrag med 20 % av hyresintäkten utöver det schablonmässiga avdraget på 40 000 kr per år. Överskottet på hyresinkomsten minus avdragen beskattas som inkomst av kapital vilket i dagsläget är 30 %. Det här är något som man själv tar upp i sin deklaration och inget som vi rapporterar till skatteverket.

Här kommer ett exempel:

Typ: Bostadsrätt

Avgift 4 000 kr per månad

Hyrt ut: från 1/1 - 31/9 samma år

Uttagen hyra 10 000 kr per månad

Då blir skatten:

10 000 * 9 - 40 000 (grundavdrag) - 4 000 * 9 (avdrag för avgiften)   = 14 000 och 30 % av det är 4 200 som är skatten under det året för den uthyrningen.

Det är bra att veta att grundavdraget på 40 000 är per kalenderår och inte per uthyrning. För dig som startar uthyrningen senare under året, exempelvis när halva året har gått, kommer ha rätt till två grundavdrag. Ett för det första halvåret och ett för det andra halvåret, plus avdragen för bostadsrättsavgiften eller 20 % av hyran för en fastighet.  

Kontakta gärna oss om du har mer frågor kring en kommande uthyrning och beskattning:

Ska du hyra ut en bostad i Stockholm eller Uppsala?

08 - 543 538 00

separator

Ska du hyra ut en bostad i Malmö eller Lund?

040 - 631 43 80

separator

Ska du hyra ut en bostad i Göteborg?

031 - 760 53 80

Relaterat

Kontakta gärna oss för att höra mer eller för att boka upp ett förutsättningslöst möte!

Be_Resident_Portra¨tt_Mattias_0009

Mattias Elséus

Vice VD & Sen Rental Manager

E-post:mattias@beresident.se

Be Resident AB

Org.nummer: 559015-9769

E-mail: hyra@beresident.se

Telefon: 08 543 538 00

Johan Skyttes Väg 200

125 34 Älvsjö


Telefontider:

Måndag - Fredag 09:00 - 17:00